TMS系列手动电动机启动器


产品特性:

具有过载、欠相、复合式和高分断保护功能。                  

短路电磁跳脱值13Ie        

热动可调式脱扣,Class10脱扣等级。  

已有14034人浏览

技术参数:

额定电压:690V

额定电流:32~100A.   

安全防护等级IP20

产品认证:符合IECGBROHSULCE3C认证

版权所有 2012-2013 无锡绚彩图文工作室有限公司
苏ICP备12002738号-1